Ivides » Trang chủ
 

TIN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

 
 

CHI BỘ VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/ĐU ngày 10/9/2014 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào đầu năm 2016. Ngày 13/4/2015 Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH & KHPT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2020).

CHI TIẾT...
   
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại

04.355.89.073

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản