Ivides » Trang chủ
 

TIN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

 
 
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô

Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô

Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô được thành lập theo Quyết định số 2999/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/8/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô là tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyển giao tri thức và công nghệ liên ngành có các chức năng chính như sau: (1) tổ chức nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội; (2)đầu mối hợp tác và giao lưu học thuật của Hà Nội với ĐHQGHN và với các đối tác khác ở trong nước, quốc tế; (3)đầu mối liên kết tổ chức đào tạo nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội

CHI TIẾT...
   
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại

04.355.89.073

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản